Tłumaczenia pisemne


Każda oferta jest przygotowywana i n d y w i d u a l n i e.
Proszę zapytać o wiążącą ofertę cenową. To nic Państwa nie kosztuje!

Ceny tłumaczeń zwykłych:

Tekst standardowy 0,09 € za wyraz
Tekst specjalistyczny 0,11 € za wyraz
Kwota minimalna 30,00 €

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych obowiązują następujące ceny, wynikające z § 11 ustawy o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz):

Honorarium za tłumaczenie wynosi 1,55 euro za każde rozpoczęte 55 znaków tekstu pisanego (honorarium podstawowe). W przypadku tekstów dostarczonych nie w formie elektronicznej, bez możliwości ich edytowania, honorarium zwiększa się do 1,75 euro za każde rozpoczęte 55 znaków (podwyższone honorarium). Jeżeli tłumaczenie jest szczególnie utrudnione ze względu na częste zastosowanie pojęć fachowych, małą czytelność tekstu, konieczność szczególnego pośpiechu lub jeżeli chodzi o rzadko występujący w Niemczech język obcy, honorarium podstawowe wynosi 1,85 euro a honorarium podwyższone 2,05 euro. Miarodajna dla ilości znaków jest ilość znaków tekstu w języku docelowym; jeżeli jednak stosowane są tylko znaki łacińskie, miarodajna jest liczba znaków tekstu w języku wyjściowym. Jeżeli policzenie znaków wiązałoby się z nieproporcjonalnym nakładem pracy, liczbę znaków określa się przy uwzględnieniu średniej liczby znaków w wersie według liczby wersów.

W przypadku wysyłki pocztą należy doliczyć koszty wysyłki.

Dla następujących tłumaczeń obowiązują ceny ryczałtowe (wliczając opłatę za uwierzytelnienie):

Akt urodzenia (odpis skrócony) 40,00 €             
Akt małżeństwa (odpis skrócony) 40,00 €
Akt urodzenia (odpis zupełny) 45,00 €
Akt małżeństwa (odpis zupełny) 45,00 €
Akt zgonu (odpis skrócony) 40,00 €
Akt zgonu (odpis zupełny) 45,00 €
Zaświadczenie o immatrykulacji 30,00 €
Apostille 15,00 €
Wypis z księgi rodziny (Familienbuch) 45,00 €
Zaświadczenie o zameldowaniu 35,00 €
Certyfikat rezydencji 35,00 €
Dowód osobisty 30,00 €
Zaświadczenie o nadaniu obywatelstwa 35,00 €
Akt zmiany nazwiska 35,00 €
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa 40,00 €
Prawo jazdy 35,00 €
Świadectwo chrztu 35,00 €

Dopłaty:
Doliczam opłaty za tryb pilny, gdy konieczna jest moja praca w weekend lub w nocy (zlecenie wpływa do mnie po godzinie 18:00).

Czas realizacji

  • czas realizacji zależy od wielkości zlecenia oraz od życzenia klienta
  • realizacja mniejszych tłumaczeń lub innych dokumentów jest możliwa w tym samym dniu

Doręczenie

  • pocztą w formie wydruku
  • drogą mailową w pliku Word lub na życzenie klienta jako plik pdf
  • odbiór osobisty