Odpowiedzialna za treść
Aneta Billion
Numer identyfikacji podatkowej VAT: DE 815640156

Odpowiedzialność
Pomimo starannej kontroli merytorycznej nie ponoszę odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść linkowanych stron odpowiadają wyłącznie ich operatorzy

Copyright ©
Teksty, zdjęcia, grafiki oraz layout niniejszych stron podlegają światowym prawom autorskim. Każde naruszenie praw autorskich lub innych praw, zwłaszcza nieuprawnione wykorzystanie, reprodukcja lub przekazanie poszczególnych treści lub całych stron będzie ścigane zarówno zgodnie z prawem cywilnym jak i karnym.

 

Obowiązują Allgemeine Geschäftsbedingungen für Übersetzer (Ogólne Warunki Handlowe Tłumaczy) zgodnie z zaleceniami Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e.V. (Federalnego Związku Tłumaczy Ustnych i Pisemnych Związek Zarejestrowany).