Tłumaczenia pisemne


Każda oferta jest przygotowywana i n d y w i d u a l n i e.
Proszę zapytać o wiążącą ofertę cenową. To nic Państwa nie kosztuje!

Ceny tłumaczeń zwykłych:

Kwota minimalna 40,00 €

W przypadku tlumaczen tekstow fachowych obowiązują następujące ceny, wynikające z § 11 ustawy o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz):

Honorarium za tłumaczenie wynosi 1,55 euro za każde rozpoczęte 55 znaków tekstu pisanego (honorarium podstawowe). W przypadku tekstów dostarczonych nie w formie elektronicznej, bez możliwości ich edytowania, honorarium zwiększa się do 1,75 euro za każde rozpoczęte 55 znaków (podwyższone honorarium). Jeżeli tłumaczenie jest szczególnie utrudnione ze względu na częste zastosowanie pojęć fachowych, małą czytelność tekstu, konieczność szczególnego pośpiechu lub jeżeli chodzi o rzadko występujący w Niemczech język obcy, honorarium podstawowe wynosi 1,85 euro a honorarium podwyższone 2,05 euro. Miarodajna dla ilości znaków jest ilość znaków tekstu w języku docelowym; jeżeli jednak stosowane są tylko znaki łacińskie, miarodajna jest liczba znaków tekstu w języku wyjściowym. Jeżeli policzenie znaków wiązałoby się z nieproporcjonalnym nakładem pracy, liczbę znaków określa się przy uwzględnieniu średniej liczby znaków w wersie według liczby wersów.

W przypadku wysyłki pocztą należy doliczyć koszty wysyłki.

Dopłaty:
Doliczam opłaty za tryb pilny, gdy konieczna jest moja praca w weekend lub w nocy (zlecenie wpływa do mnie po godzinie 18:00).

Czas realizacji

  • czas realizacji zależy od wielkości zlecenia oraz od życzenia klienta
  • realizacja mniejszych tłumaczeń lub innych dokumentów jest możliwa w tym samym dniu

Doręczenie

  • pocztą w formie wydruku
  • drogą mailową w pliku Word lub na życzenie klienta jako plik pdf
  • odbiór osobisty