Tłumaczenia ustne


Każda oferta jest przygotowywana i n d y w i d u a l n i e.
Proszę zapytać o wiążącą ofertę cenową. To nic Państwa nie kosztuje!

Usługi tłumaczeń ustnych są zwykle wyceniane według stawki godzinowej. Honorarium zależy od rodzaju tłumaczenia oraz od koniecznego nakładu przygotowań merytorycznych i terminologicznych. Do ceny doliczane są należne diety.

W przypadku urzędów i administracji publicznej obowiązują ceny zgodne z ustawą o wynagrodzeniach i odszkodowaniach wymiaru sprawiedliwości (Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz).