Tłumaczenia ustne


Jako zaprzysiężony tłumacz jestem uprawniona do dokonywania tłumaczeń ustnych dla celów sądowych, urzędowych i notarialnych.

Chętnie udzielę Państwu wsparcia zarówno w kraju jak i zagranicą w następujących formach tłumaczeń:

 • tłumaczenie negocjacji i rozmów
 • tłumaczenie sądowe

Powyższe formy działalności tłumaczeniowej odnoszą się między innymi do:

 • Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Spraw Obywatelskich, Urząd Pracy, Urząd ds. Młodzieży,  Urząd ds. Cudzoziemców, Urząd Skarbowy itp.
 • prawnicy, notariusze
 • policja i wymiar sprawiedliwości
 • turystyka i organizacja eventów
 • wesela
 • wizyty u lekarza, w szpitalu
 • negocjacje
 • konferencje
 • kongresy
 • imprezy
 • posiedzenia
 • sympozja
 • targi
 • conferencecalls